Vadovai

Ilona Baltikauskaitė - ansamblio meno vadovė, buvusi ilgametė kolektyvo šokėja. 1987 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto choreografijos katedrą ir įsigijusi baletmeisterės specialybę dirba kolektyve. 2000 m. įkūrė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studiją „Mažasis Suvartukas“. Plungės miesto ir Telšių apskrities dainų ir šokių švenčių vyr. baletmeisterė. 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „Būties ratu“, 2007 m. Visuotinės dainų Šventės „Lino sakmė“ baletmeisterė, 2009 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „Laiko brydėm“ vyr. baletmeisterė, 2012 m. Moksleivių dainų šventės šokio dalies „‚Laikas mažame delne“ vyr. baletmeisterė, 2013 m. Žemaitijos šokių šventės vyriausia baletmeisterė, 2014 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokio dalies „Aš pasėjau žalią rūtą“ vyr. baletmeisterė, kurianti šokius ir aikštės kompozicijas. Tarptautinės šokių asociacijos prie UNESCO narė, asociacijos „Šokantys plungiškiai“ direktorė, Telšių apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Justė Pultanavičiūtė - liaudiškų šokių studijos „Mažasis Suvartukas“ baletmeistere - repetitore dirba nuo 2013 m. rugsėjo. 2012 m. baigė Klaipėdos universiteto choreografijos specialybę, 2014 m. apsigynė šokio magistro laipsnį. Dirba Alsėdžių vidurinės mokyklos ir Platelių muzikos mokyklos choreografijos mokytoja.

Vidmantas Žilinskas - kapelai pradėjo vadovauti 2008 m. rudenį. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojas. 1987 m. baigė S. Šimkaus konservatorijos saksofono specialybę. „Suvartuko“ kapeloje groja nuo 1995 m.

Valentina Balčiauskienė - vokalinės grupės vadovė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja, chorvedė. Kolektyvui vadovauja nuo 2006 m.