Asociacija „Šokantys plungiškiai“

Mieli esami ir buvę ansamblio „Suvartukas“ šokėjai, visi mylintys ir remiantys šokį, maloniai prašome Jūsų skirti 1,2 % savo pajamų mokesčio ansamblio „Suvartukas“ fondui:
Asociacija „Šokantys plungiškiai“, Telšių g. 1-19, Plungė, įmonės kodas: 300531491. Banko sąskaitos Nr. LT524010043000176466. Būtume labai dėkingi ne tik už per daugelį metų pralietą prakaitą, bet ir už dabartinę finansinę paramą šokėjams.
Norėtumėme žinoti savo rėmėjų pavardes (ilona.baltikauskaite@gmail.com).

Projektas „Visiems šokusiems ir šokantiems, ir visiems mylintiems tautinį šokį...”

Asociacija įgyvendina projektą – „Suvartukui” ir „visiems šokusiems ir šokantiems, ir visiems mylintiems lietuvišką šokį....” Projekto tikslas – Plungėje pastatyti dvi dideles 50 cm ilgio bronzines klumpes, ant kurių puikuotusi Suvartuko ženklas, Plunges herbas bei kita tautine atributika. QR kodo pagalba, būtų matoma informacija apie projektą, jo sumanytojus ir vykdytojus, o taip pat ir apie kiekvieną, prisidėjusį prie šio projekto. Preliminari projekto kaina gali siekti iki 12 tūkstančių eurų. Projektas jau pradėtas įgyvendinti, darbai derinami su Plungės savivaldybe ir skulptoriumi Martynu Gaubu.